Organisatie

Eva heeft veel kennis en ervaring op het gebied van mantelzorgondersteuning en ondersteuning bij de zorg door vrijwilligers. Naast ondersteuning bieden we advies en informatie aan hulpvragers, mantelzorgers, zorgvrijwilligers en beroepskrachten.  

Eva biedt directe ondersteuning voor mantelzorg, maar wij richten ons ook op bedrijven, organisaties en/of gemeente. We bevorderen deskundigheid, ondersteunen we op het gebied van knelpunten en beantwoorden vragen die te maken hebben met mantelzorg.

We richten ons primair op Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop (Vriendendienst) maar gaan ook in op vragen van andere organisaties en gemeente(n). 

Eva wordt grotendeels gefinancierd vanuit de Wmo gelden van de bovengenoemde gemeenten en werkt samen met een groot aantal netwerkpartners.

Werken bij Eva? 
Eva heeft op dit moment geen vacatures.

Privacyreglement
Om veilig en verantwoord persoonlijke gegevens te verwerken houdt Stichting Eva zich aan de geldende wet- en regelgeving op het terrein van privacy en informatiebeveiliging.
Bekijk hier het reglement.

Team

Het team van Eva werkt met een directeur en diverse adviseurs. 

De mantelzorgadviseur ondersteunt mantelzorgers bij regeltaken, helpt hen overige taken zo te organiseren dat de mantelzorger minder belast wordt en in balans blijft en brengt de gaten in de ondersteuning in kaart. De mantelzorgadviseur gaat met de mantelzorger in gesprek over de vorm van ondersteuning en neemt initiatieven voor het organiseren van ontbrekende ondersteuning. 

De vrijwilligersadviseur heeft het eerste contact met de vrijwilliger en de hulpvrager. Hij/zij zorgt voor de juiste match tussen de vrijwilliger en hulpvrager.

De samenspeladviseur helpt mee om de samenwerking tussen de cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en de beroepskracht te verbeteren. Dat noemen we samenspel.

Wij zijn Eva

Raad van Toezicht

Per 1 januari 2019 is Eva een zelfstandige stichting met een Raad van toezicht.

De Raad van toezicht bestaat uit v.r.n.l

Steven Blok voorzitter
Karin Klein
Michiel Witte
Jacqueline Koster 
Corin Potters-Kemp

Lees hier hun persoonlijke profielen

Samenwerkingsverbanden

Eva werkt samen met andere organisaties. Zo bereiken we meer mantelzorgers, zorgvrijwilligers en beroepskrachten. Eva verbindt deze mensen en organisaties en zorgt ervoor dat het samenspel tussen hen wordt bevorderd. 

Eva werkt in Leiden samen in:

1) Mantelzorgakkoord Leiden
Is een initiatief van gemeente Leiden i.s.m.  de Leidse Vereniging van Mantelzorgers, eva (voorheen Bureau Informele Zorg), ActiVite, stichting Radius, Libertas Leiden, stichting Topaz, MEE ZHN, stichting Kwadraad, GGD HM, GGZ Leiden e.o., Familieraad GGZ Leiden, Woonzorgcentrum 't Huis op de Waard, R.K. Zorgcentrum Roomburgh, de gemeente Leiden en Gemiva-SVG en stichting De Haardstee. 
In dit akkoord zijn afspraken gemaakt voor een betere samenwerking tussen de mantelzorger, zorgvrijwilliger en professionele hulpverlener.

2) Samenwerkingsverband met vrijwilligersorganisaties

  • Verder
  • ​Netwerk vrijwillige ondersteuning

Eva werkt in Oegstgeest samen in:

1) Mantelzorgoverleg
Dit is een initiatief van de gemeente Oegstgeest in samenwerking met Radius, GGZ Rivierduinen, Marente, Gemiva – SVG, Leidse Verenging van Mantelzorgers, de Adviesraad Sociaal Domein en Eva.

2) Samenwerkingsverband met vrijwilligersorganisaties
Samenwerkingsverband met vrijwilligersorganisaties: Eva heeft een coalitie gesloten tussen Stichting Radius en iDOE waarbij we samenwerken met diverse vrijwilligersorganisaties in Oegstgeest op o.a. het gebied van scholing. 

Eva werkt in Zoeterwoude samen in:

Het Informele Zorg overleg. De organisaties vertegenwoordigd in de overleg zijn: Cas Zoeterwoude en tevens Welzijnscoach Zoeterwoude, Wijdezorg (Emmaus), Zoeterwoude voor Elkaar, Gemiva SVG (Schwetterhage), beleidsmedewerker WMO en Eva.

 

Werken bij Eva

Eva is het onafhankelijk uitvoerings- en expertisecentrum informele zorg en richt zich zowel op het leveren als het coördineren van vrijwilligersdiensten, mantelzorgondersteuning en het faciliteren en scholen van beroepskrachten.

Eva wordt gefinancierd uit Wmo-gelden van de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Oegstgeest en Alphen aan den Rijn/ Nieuwkoop (Vriendendienst).

_________________________________________________

EVA heeft op dit moment geen vacatures.