Tijd voor uzelf nodig?

Respijtwijzer

Soms heeft u als mantelzorger tijd nodig om weer bij te komen of heeft u ruimte nodig voor andere zaken. Dit noemen wij respijtzorg. Respijtzorg is zorg aan een hulpbehoevende, met als doel om diens mantelzorger te ontlasten en vrijaf te geven. Het is een verzamelbegrip voor voorzieningen, die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig de mantelzorg overnemen en dus respijt verlenen. In deze respijtwijzer vindt u een overzicht van deze voorzieningen.

Waar heeft u behoefte aan?

Meer informatie over respijtzorg en vergoedingen