De mantelzorgverklaring

De mantelzorgverklaring

Heeft u een mantelzorgverklaring nodig? De mantelzorgadviseur van Eva kan u hierbij helpen.

Een mantelzorgverklaring wordt verstrekt voor bijvoorbeeld:

  • een parkeervergunning in Leiden. Degene waarvoor u mantelzorger bent, woont dan in Leiden. En u – als mantelzorger – woont niet in het centrum van Leiden. Voor meer informatie zie ook deze pagina van de gemeente Leiden hierover; https://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/parkeervergunning-mantelzorgers/
  • als onderdeel van een urgentieverklaring van de woningbouwvereniging uit Leiden. Degene waarvoor u mantelzorger bent woont dan in Leiden en de mantelzorger wil in Leiden komen wonen.

Eva verstrekt een mantelzorgverklaring als de mantelzorger geregistreerd staat bij Eva. Bent u niet ingeschreven als mantelzorger, dan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. U wordt dan alsnog geregistreerd waarna gekeken wordt of de verklaring verstrekt kan worden.

De mantelzorgverklaring wordt per post toegestuurd of als ingescand document per email met hierop een handtekening van de adviseur die de verklaring verstrekt heeft.

Registratie mantelzorger
Het intakegesprek wordt op kantoor van Eva of bij de mantelzorger thuis gehouden, mits de mantelzorger in de regio Leiden woont. Hierbij worden gegevens van de mantelzorger en de verzorgde opgenomen en vastgelegd in het registratiesysteem.

Het gesprek duurt ongeveer een uur en door de registratie kan de mantelzorger desgewenst op een later tijdstip ook ondersteuning krijgen van de mantelzorgadviseur van Eva.

Aanvullende punten:

  • Telefonische registratie is niet mogelijk. In sommige situaties kan een verlenging wel telefonisch verstrekt worden.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het verstrekken van de mantelzorgverklaring.

Aanvraag mantelzorgverklaring

Voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u contact opnemen met 071-516 1445 of stuur een email met uw naam en telefoonnummer aan mantelzorg@wijzijneva.nl o.v.v. aanvraag intakegesprek mantelzorgverklaring.

Contact