De mantelzorgverklaring

De mantelzorgverklaring

Heeft u een mantelzorgverklaring nodig? De mantelzorgadviseur van Eva kan u hierbij helpen.

Een mantelzorgverklaring wordt verstrekt voor bijvoorbeeld:

  • een parkeervergunning in Leiden. Degene waarvoor u mantelzorger bent, woont dan in Leiden. En u – als mantelzorger – woont niet in het centrum van Leiden. Voor meer informatie zie ook deze pagina van de gemeente Leiden hierover; https://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/parkeervergunning-mantelzorgers/
  • als onderdeel van een urgentieverklaring van de woningbouwvereniging uit Leiden. Degene waarvoor u mantelzorger bent woont dan in Leiden en de mantelzorger wil in Leiden komen wonen.

Eva verstrekt een mantelzorgverklaring als de mantelzorger ingeschreven staat bij Eva. Bent u niet ingeschreven als mantelzorger, dan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek en op basis daarvan ingeschreven.

Registratie mantelzorger
Het intakegesprek van ongeveer een uur wordt op kantoor van Eva of bij de mantelzorger thuis gehouden, mits de mantelzorger in de regio Leiden woont. Hierbij worden gegevens van de mantelzorger en de verzorgde opgenomen.

Aanvullende punten:

  • Telefonische registratie is niet mogelijk. U kunt wel altijd contact opnemen als u vragen heeft.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het verstrekken van de mantelzorgverklaring.

Aanvraag Mantelzorgverklaring

aanhef
Betreft het een nieuwe aanvraag of een verlenging?
ik wil de verlenging van mijn mantelzorgverklaring op de volgende manier ontvangen