De mantelzorgverklaring

De mantelzorgverklaring

Heeft u een mantelzorgverklaring nodig? De mantelzorgadviseur van Eva kan u hierbij helpen.

Een mantelzorgverklaring wordt in de meeste gevallen verstrekt voor een parkeervergunning in Leiden. Degene waarvoor u mantelzorger bent, woont dan in Leiden. En u – als mantelzorger – woont niet in het centrum van Leiden. Voor meer informatie zie ook deze pagina van de gemeente Leiden hierover.

Registratie mantelzorger
Eva verstrekt een mantelzorgverklaring als de mantelzorger ingeschreven staat bij Eva. Bent u niet ingeschreven als mantelzorger, dan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek (duurt ± 1 uur) en op basis daarvan ingeschreven. Incluzio is in Leiden verantwoordelijk voor het thema Samen Meedoen (o.a. de mantelzorgondersteuning). Eva werkt sinds 1 juli 2020 als onderaannemer samen met Incluzio aan de ondersteuning van de Leidse mantelzorgers. Daarom worden Leidse mantelzorgers ingeschreven bij beide organisaties.

Aanvullende punten:

  • Telefonische registratie is niet mogelijk. U kunt wel altijd contact opnemen als u vragen heeft.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het verstrekken van de mantelzorgverklaring.

Aanvraag Mantelzorgverklaring

aanhef
Betreft het een nieuwe aanvraag of een verlenging?
ik wil de verlenging van mijn mantelzorgverklaring op de volgende manier ontvangen