Mantelzorg en corona

Mantelzorg en corona

In deze onzekere corona periode is voor mantelzorgers het mantelzorgen een grote uitdaging. Lees hieronder wat u als mantelzorger kunt doen in tijden van het coronavirus. De adviezen zijn op basis van het landelijk advies van o.a. het RIVM, gemeente Leidende Rijksoverheid en MantelzorgNL.

Daarnaast geven wij advies en tips over lokale ondersteuning en initiatieven in Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude.

1) Voorkomen is beter dan genezen

Heeft u geen griepverschijnselen en degene voor wie u zorgt ook niet? Dan kunt u uw mantelzorgtaken voortzetten. Volgens het RIVM zijn de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen de richtlijnen te volgen: 

- Was uw handen regelmatig (klik en lees hier hoe).
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes.
- Geen handen schudden.
- Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt.

Heeft u wel griepverschijnselen. Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor een test in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  teststraten. Klik hier voor meer details

2) Een luisterend oor voor mantelzorgers

Eva ondersteunt mantelzorgers, juist in deze corona periode! Door het Corona virus helpen wij iets anders dan u van ons gewend bent.  Wanneer het goed mogelijk is om telefonisch of online te helpen doen wij dat. Dit kan in één maar ook in meerdere gesprekken zijn. Wij nemen uitgebreid de tijd voor u en geven ook advies en tips. Mocht de situatie er om vragen, dan komen wij ook weer op huisbezoek. 

Eva is dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via (071) 207 41 91 en per mail info@wijzijneva.nl.

Huisbezoek
Mocht onze hulp telefonisch of online niet voldoende blijken dan overleggen we met u en kunnen we ook weer op huisbezoek komen. Van te voren (op de dag zelf) zullen we dan nog een korte check doen om te vragen of u of uw huisgenoten gezondheidsklachten hebben zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mocht dit het geval zijn dan stellen we het huisbezoek uit en bekijken we hoe we u ondertussen kunnen helpen.
Bij u thuis hanteren wij de richtlijn van het RIVM, schudden geen handen en houden 1,5 meter afstand.

Er zijn ook veel landelijke hulplijnen die voor u als mantelzorger waardevol kunnen zijn :
 - Mantelzorglijn.
Stel je vraag telefonisch of via WhatsApp:030-760 60 55
- Kindertelefoon.
Mantelzorgers tot en met 18 jaar kunnen bellen naar 0800-0432
- Ouderen infolijn ook voor migranten in hun eigen taal!
Door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond heeft. De KBO-PCOB & NOOM Ouderen-Infolijn is bereikbaar via 030-3 400 600 op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
- Rode Kruis Hulplijn.
Telefoonnummer: 070-44 55 888 
Bereikbaar van ma t/m vr 09.00-21.00 uur en za 10.00-16-00 uur
- Zilverlijn van het nationaal ouderenfonds: 
Ouderen kunnen zich aanmelden via: 088-344 2000 of via een formulier.

MantelzorgNL biedt uitgebreid adviezen aan mantelzorgers en heeft een lijst met nuttige veel gestelde vragen. Klik hier.

Landelijk nieuws 14 juli
Nu een tweede coronagolf dreigt doet het Sociaal Plan Bureau een oproep meer rekening te houden met mantelzorgers. Lees hier meer.

Landelijk nieuws 1 juli
Per 1 juli is er een nieuwe stap gezet in de corona aanpak. Wat betekent dit voor mantelzorgers? Lees hier meer

Landelijk nieuws 9 juni
Bezoekregeling verpleeghuizen sneller versoepeld. Lees hier meer.

Landelijk nieuws 6 mei
Vanaf 18 mei is het voor mantelzorgers die thuis zorg verlenen aan kwetsbare mensen mogelijk zich te laten testen op Covid-19. 

Landelijk nieuws 21 april
De regels voor mantelzorgers zijn iets versoepeld. U kunt als mantelzorger vanaf 29 april weer op bezoek bij zelfstandig wonende ouderen van 70- plus. Eén of twee vaste personen zijn toegestaan. Bezoek in verzorgingshuizen is helaas nog niet toegestaan.

Landelijk nieuws 7 april
De Zorgladder Mantelzorg biedt een oplossing voor mantelzorgers die het door het wegvallen van de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning, echt niet meer redden. Lees hier meer.

3) Praktische hulp voor mantelzorgers
Welzijnsorganisatie Radius biedt praktische ondersteuning in Leiden en Oegstgeest. Zoeterwoude voor elkaar doet dit in Zoeterwoude.
Een boodschapje, vervoer naar huisarts of ziekenhuis, de hond uitlaten. Veel mensen melden zich spontaan bij Radius om dit voor de ouderen te doen. Hebt u hier behoefte aan:
- Voor Oegstgeest, bel Radius,  Alice van Elk: (071) 7074200
- Voor Leiden, bel Radius  (071) 7074200
- Voor Zoeterwoude: Zoeterwoude voor Elkaar
Bel:
Ma, woe en do tussen 12.00 en 14.00 uur: 06-37352331
Di tussen 13.15 en 15.15 uur: 071-5425611
Vrij tussen 13.15 en 15.15 uur : 06-23466093  
Per e-mail kunt u hen ook bereiken: steunpuntZVE@outlook.com

- Veel tips ter ondersteuning van burgers en lokale initiatieven van Oegstgeest vindt u op de website van het Sociaal team Oegstgeest.
- In Leiden kunt u voor praktische ondersteuning en advies terecht bij de sociale wijkteams: www.sociaalwijkteamleiden.nl
- In Leiden vindt u daarnaast bij iDOE een overzicht van veel lokale initiatieven. 
- Bent u senior en woont u in Zoeterwoude? Ervaart u op dit moment bijvoorbeeld eenzaamheid, onzekerheid/ angst of heeft u vragen over praktische ondersteuning. Dan kunt u contact leggen met Greetje Noordman, CAS Zoeterwoude, 06 27036135 of CASZoeterwoude@outlook.com

- Via Eva kunnen mantelzorgers die iemand in Leiden verzorgen een mantelzorgverklaring aanvragen. Daarmee kunnen ze bij de gemeente Leiden een speciale parkeervergunning voor mantelzorgers krijgen. Hoe het precies werkt lees je hier. 

4) Verdere algemene tips

Hoe u onder deze omstandigheden de taken zo lang mogelijk vol kunt houden. 

Via telefoon
- Vraag om telefoontjes binnen uw familie/ vriendenkring/ buren als u uw verhaal kwijt wilt.
- Maak een telefooncirkel in de familie.
- Spreek vast bel momenten af.

Via mail
- Geef aan dat u met iemand regelmatig wilt mailen en vraag aan diegene regelmatig te lezen.
- Maak een groepsmail als u met meerdere mensen tegelijk wilt contacten.
- Geef duidelijk aan wat voor soort berichten u behoefte heeft: wilt u juist tips van een ander of wilt u zelf vertellen?

Via App
- Geef aan dat u via de app contact wilt houden.
- Vraag om de app regelmatig te lezen.
- Maak een groepsapp als u meerdere mensen tegelijk wilt spreken

Informatie over Corona:
Er is heel veel informatie over Corona, hetgeen bij overdaad juist ook spanning kan oproepen: Maak een keuze om 1 kanaal te volgen, zoals bijvoorbeeld: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.
Of 1 tv programma zoals het NPO journaal of de krant.

Luister verder naar radioprogramma’s of kijk verder naar tv programma’s die juist ontspanning geven. Er is een speciaal programma 'heimwee t.v.' met veel uitzendingen van vroeger. https://www.televizier.nl/amusement/heimwee-tv-op-npo-2

5) Ontspanning voor mantelzorgers

- Welke activiteiten deed u voorheen in groepsverband en kunnen ook individueel thuis? Bijvoorbeeld: Yoga via een website.
Bij deze enkele tips:

- Stoelyoga voor senioren 
- Achmea online yoga

- Ga door met hobby’s of pak ze weer op.
- Zoek naar activiteiten, die samen met uw verzorgde wel goed lukken
- Luister naar luisterboeken. Via de bibliotheek zijn er nu veel extra luisterboeken beschikbaar i.v.m. Corona https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
- Schrijf uw ervaringen op.
- Luister naar favoriete muziek.
- Wandel in een rustige omgeving.