Tijd voor uzelf nodig?

Tijd voor uzelf nodig?

Het zorgen voor een naaste kan veel voldoening geven, maar soms ook zwaar zijn. Veel mantelzorgers hebben af en toe behoefte aan even tijd voor zichzelf en vinden het prettig dat de zorg tijdelijk wordt overgenomen door beroepskrachten of vrijwilligers. Dit heet respijtzorg*.

Zo ontstaat er tijd en aandacht voor jezelf, en kun je je weer opladen om met nieuwe energie verder te gaan.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de zorg tijdelijk uit handen te geven, zoals:

  • Dagverzorging
  • Dagbehandeling
  • Ontmoetingscentrum Dementie
  • Hulp van vrijwilligers
  • Tijdelijk verblijf
  • Vakantiemogelijkheden

Onze respijtwijzer vindt u op www.respijtwijzerleidseregio.nl. Hier vindt u een overzicht van regionale respijtaanbieders.

De landelijke respijtwijzer vindt u op www.respijtwijzer.nl. Hier kunt u alles over respijtzorg lezen. Ook kunt u hier makkelijk zoeken naar organisaties die respijtzorg aanbieden.

* Respijtzorg is zorg aan een hulpbehoevende, met als doel om diens mantelzorger te ontlasten en vrijaf te geven. Het is een verzamelbegrip voor voorzieningen, die tijdelijk, beroepsmatig  of vrijwillig de mantelzorg overnemen en dus respijt verlenen.

Eva staat voor u klaar met een luisterend oor.

Heeft u vragen of opmerkingen, bel ons dan gerust op (071) 516 14 45, stuur een e-mail of kom langs. 

Contact